Back
καταργούνται

Δ. Θερμαϊκού: Καταργούνται ΔΗΠΠΑΚΥΘ και ΔΗΚΕΘ

Descriptive alt text
Διάρκεια ανάγνωσης: 4 λεπτά

Μείον δύο Νομικά Πρόσωπα ο Δήμος Θερμαϊκού – Αλλάζουν «πρόσωπο» οι δήμοι από 1/01/24 με την κατάργηση περισσοτέρων από 500 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα και την αναμόρφωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους.

Από νωρίς στα δύσκολα πρόκειται να πέσει η διοίκηση Τζέκου. Βάσει του νέου Νομοσχεδίου που αφορά την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καταργούνται συνολικά 514 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων, ΔΗΠΠΑΚΥ και σχολικών επιτροπών.

Στην περίπτωση του Δήμου Θερμαϊκού, δύο είναι τα κύρια Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που θα καταργηθούν με την έναρξη του νέου έτους και οι λειτουργίες τους θα απορροφηθούν από σχετικές αντιδημαρχίες. Συγκεκριμένα, οι Δημοτικές Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες Θερμαϊκού (ΔΗΠΠΑΚΥΘ) καθώς και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ) καταργούνται.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι λειτουργίες του ΔΗΠΠΑΚΥΘ ανατίθενται στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού την οποία θα αναλάβει ο νεοκλεγείς δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Σαλπιγκίδης (ΕΠΑΝΟΜΗ) ενώ τις λειτουργίες της ΔΗΚΕΘ αναλαμβάνει πλέον η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής – Παιδείας την οποία θα αναλάβει η δημοτική σύμβουλος Μορφούλα Καραγιάννη.

Δείτε την ομάδα Τζέκου εδώ

Γιατί καταργούνται

Στην αιτιολογική έκθεση του Νομοσχεδίου, αναφέρεται ότι ο λόγος για τον οποίο επέρχονται αυτές οι αλλαγές είναι για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Αυτό έχει διάφορες προεκτάσεις.

Το γεγονός ότι το κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου είχε το δικό του προϊστάμενο και το δικό του διοικητικό συμβούλιο είχε ως αποτέλεσμα να μην υποχρεούται να λογοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο. Υπονομευόταν εν τέλει ο επιχειρησιακός συντονισμός.

Επιπλέον, ο κάθε δήμος καλούταν να ξεχωρίσει ένα μέρος χρημάτων από τον προϋπολογισμό του κεντρικού δήμου για να τα διαθέσει σε κάθε ένα ξεχωριστό Νομικό Πρόσωπο. Έπειτα, το εκάστοτε Νομικό Πρόσωπο συνέτασσε έναν ξεχωριστό ετήσιο προϋπολογισμό. Αυτό δυσχεραίνει την δουλειά του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών, ο οποίος δεν μπορεί να έχει επαρκή έλεγχο και γνώση της οικονομικής κατάστασης των υπηρεσιών αυτών.

Το προσωπικό

Αναφορικά με το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών, προβλέπεται ρητά ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου υλοποιούνται από το δήμο μέχρι τη λήξη τους. Αποσαφηνίζεται ότι το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις με αυτές που ήδη κατείχε, οργανικές ή προσωποπαγείς. Οι προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται καταργούνται με την αποχώρηση του υπαλλήλου, ανεξαιρέτως τον τρόπο ή τον λόγο της αποχώρησής του.

Μάλιστα, το προσωπικό των Νομικών Προσώπων πληρωνόταν μέσω επιχορηγήσεων. Πλέον τα μέλη του συλλόγου θα είναι υπάλληλοι του δήμου, θα πληρώνονται ως τέτοιοι και τα χρήματα της όποιας επιχορήγησης θα πηγαίνουν στην κεντρική οικονομική διοίκηση του δήμου.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακος εις διπλούν: αφενός οι δήμοι πολλές φορές ζητούν έξτρα προσωπικό το οποίο πλέον θα μπορούν να βρουν από τα ΝΠΔΔ, αφετέρου θα υπάρχει εξοικονόμηση χρημάτων καθώς η διαχείριση των πόρων και του προσωπικού θα γίνεται κεντρικά.

Οικονομικές επιβαρύνσεις

Μετά από δύο χρόνια αναστολής, θα εφαρμοστεί εκ νέου από το 2024 η επιβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων, κάτι που μετατρέπεται σε εφιάλτης για τους νέους δημάρχους. Ουσιαστικά, ο φόρος επιβάλλεται για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και για τα υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων που προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων, Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας και μονάδες αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων).

Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και οι ΟΤΑ α’ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτούς και ασκούν τις αρμοδιότητες διαχείρισης. Το τέλος ταφής αποδίδεται από τους υπόχρεους σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί για τον σκοπό αυτόν ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Μία ακόμα θηλιά για τα ταμεία των δήμων είναι το ότι πλέον τα έξοδα των δήμων για τους μισθούς αυξάνονται στα 210 εκατ. Ευρώ, δηλαδή παρουσιάζεται μία αύξηση της τάξης του 10% κάτι που «φρενάρει» την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

Μπορείς να διαβάσεις:

Αφήνω το κινητό και πιάνω το ποδήλατο: Βιωματική δράση στην Περαία για την πρόληψη ατυχημάτων

Descriptive alt text

Post a Comment