Back
ethermaikos title banner

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έχουμε ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σας δίνει πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Περιγράφει επίσης πώς προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, καθώς και τη διαδικασία με την οποία εσείς, ως φυσικά πρόσωπα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σεβόμενοι πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του ελληνικού νόμου Ν. 4264/2019 καθώς και κάθε άλλου σχετικού εφαρμοστέου νομικού κειμένου).
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το ethermaikos δημιουργήθηκε και ανήκει στην ατομική επιχείρηση του Κωνσταντίνου Καλαμίδα του Θεόδωρου. Η επιχείρηση έχει την έδρα της στην Περαία Θεσσαλονίκης, οδός Ιωνίας αριθ. 16, τηλ. 2392027666.
Με βάση το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων, επίκεντρο του οποίου είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR), η ατομική ως άνω επιχείρηση του Κωνσταντίνου Καλαμίδα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχετε στο ethermaikos.
Σημειώνεται ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο για το www.ethermaikos.gr εφεξής «site» ή «ιστοσελίδα» ή «ιστότοπος». Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω άλλου δικτυακού τόπου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάζετε πάντοτε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») (π.χ. όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελούν όλες οι πράξεις ή οι σειρές πράξεων που γίνονται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή και η καταστροφή.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;
Ως γενική αρχή, μέσω της Ιστοσελίδας επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο όταν τα παρέχετε οι ίδιοι με ενεργητικό τρόπο (π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email).
Επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό που επιδιώκουμε κάθε φορά:
Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα
Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται είτε με τη βοήθεια αρχείων cookies (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τη σχετική πολιτική μας είτε αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα.
Συγκεκριμένα, λόγω του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό, καθώς και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας.
Η νόμιμη βάση για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων σε ειδικά αρχεία (log files) είναι το έννομο συμφέρον μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν τεχνικά προβλήματα.
Η επεξεργασία αυτή είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθώς δεν περιλαμβάνει σοβαρούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία, η επεξεργασία αυτή να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας.
Επικοινωνία με τον ιστότοπο – Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)
Κατά την επίσκεψή σας στο ethermaikos και προκειμένου: α) να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο και τους Όρους Χρήσης είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν, όπως, ενδεικτικά, όνομα, επώνυμο, τόπο κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας/ερώτημά σας/παρατήρησή σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να απαντήσουμε σε σχέση με το ερώτημά σας/παρατήρησή σας. Θα προβούμε σε καταχώριση των αιτημάτων σας, των ερωτήσεών σας/παρατηρήσεών σας και των αντίστοιχων απαντήσεών μας, και τυχόν άλλων ενεργειών για τη διαχείριση του αιτήματός σας/επικοινωνίας. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται για 6 μήνες μετά από τη διευθέτηση της ερώτησης ή της καταγγελίας σας ή το κλείσιμο της υπόθεσης καθώς και β) να εγγραφείτε στην υπηρεσία Newsletter, ώστε να σας αποστέλλονται ειδοποιήσεις και ενημερωτικό υλικό είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε με θετική ενέργεια πριν αποστείλετε το μήνυμά σας ή εγγραφείτε στο newsletter μας, προκειμένου να σας παρέχουμε απάντηση ή να σας αποστείλλουμε ειδοποιήσεις και ενημερωτικό υλικό. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν της ανάκλησής της.
Συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις, κληρώσεις δώρων, διαγωνισμούς.
Αν λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς, κληρώσεις ή άλλες εκδηλώσεις, θα σας ζητηθεί το όνομα, η διεύθυνση e-mail, o αριθμός τηλεφώνου σας και απαντήσεις σε τυχόν ανοιχτές ερωτήσεις των διαγωνισμών. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για την επεξεργασία της συμμετοχής σας και για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το δώρο σας. Ενδέχεται να σας ζητηθεί και η φυσική σας διεύθυνση ή άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται για να σας αποσταλούν τα δώρα/προϊόντα με το ταχυδρομείο. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις, στις κληρώσεις δώρων και στους διαγωνισμούς μας θα διατηρούνται από εμάς για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά από το τέλος του διαγωνισμού ή της εκδήλωσης. Οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εάν δεν έχετε ενημερωθεί ρητά για τους εν λόγω σκοπούς ή/και δεν έχει ζητηθεί προηγουμένως η συγκατάθεσή σας. Σας ενημερώνουμε ότι συλλέγουμε επίσης πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. instagram, facebook, google, twitter) του ιστοτόπου (π.χ. για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ethermaikos) που είναι απαραίτητες για την εγγραφή ή σύνδεση, για τις οποίες έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείστε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας. Ο χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 12 μήνες.
Υποβολή βιογραφικού σας για τη κάλυψη κενής θέσης εργασίας
Μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας το ethermaikos μέσω της σχετικής φόρμας που διατίθεται στον ιστότοπο, δηλώνοντας και τα σχετικά στοιχεία που σας αφορούν, όπως όνομα, επώνυμο , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο στο πλαίσιο κάλυψης της κενής θέσης εργασίας βασιζόμενοι στα βιογραφικά των υποψηφίων προκειμένου να προβούμε στην απαραίτητη αξιολόγηση, να κρίνουμε ποιος υποψήφιος είναι κατάλληλος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας και να προσχωρήσουμε στη σύναψη της σχετικής σύμβασης εργασίας. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό και όχι παραπάνω από 6 μήνες μετά από την κάλυψη της κενής θέσης εργασίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το σχετικό νομικό πλαίσιο

ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για:
α. Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων – βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανιχνεύσουμε προβλήματα στο διακομιστή και να εξασφαλίσουμε την καλή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία συλλέγει μέσω του ιστοτόπου, προκειμένου να προσφέρει νέες υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου ή να βελτιώσει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.
Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον της επιχείρησης να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και να βελτιώνει τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

β. Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις: Όταν δεχόμαστε σχετικά εντάλματα δικαστηρίων ή δημοσίων αρχών, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αυτά.
Νομική βάση της επεξεργασίας: Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

γ. Νομική προστασία της επιχείρησης: Εξασφάλιση της εφαρμογής των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου και προστασία των νομικών μας δικαιωμάτων.
Νομική βάση της επεξεργασίας: τα έννομα συμφέροντα της επιχείρησης.

δ. Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης: Οι πληροφορίες σχετικά με την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργούμε τμήματα, που ομαδοποιούν τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου και τους καταναλωτές με κοινά χαρακτηριστικά όπως ηλικία, γένος και περιοχή. Τα τμήματα στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας και να αλλάζουμε π.χ. τη σειρά των αποτελεσμάτων της αναζήτησης σας ή να σας εμφανίζεται μια διαφήμιση η οποία πιστεύουμε ότι είναι του ενδιαφέροντός σας.
Νομική βάση της επεξεργασίας: έννομα συμφέροντα της εταιρείας

ε. Αποστολή ενημερωτικών e-mails/του newsletter μας: σας στέλνουμε ενημερωτικά e-mails/newsletters, όταν εσείς έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεση.
Νομική βάση της επεξεργασίας: η συγκατάθεσή σας.

στ. Διενέργεια διαγωνισμών: επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε μέσω των ιστοσελίδων μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς της εταιρείας.
Νομική βάση της επεξεργασίας: εκτέλεση σύμβασης (συμμετέχοντας στο διαγωνισμό αποδέχεστε τους όρους διενέργειας αυτού και συνάπτετε σύμβαση με την επιχείρηση).

ζ. Απάντηση ερωτημάτων που εσείς μας έχετε θέσει: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να επιλύσουμε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε σχετικά με την χρήση του ιστοτόπου μας.
Νομική βάση της επεξεργασίας: η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για να ανταποκριθούμε στο δικό σας αίτημα
η. Ψηφιακή διαφήμιση
Η διαφημιστική δραστηριότητα στις ιστοσελίδες μας βασίζεται στη χρήση cookies. Χρησιμοποιούμε εξατομικευμένη διαδικτυακή διαφήμιση στις ιστοσελίδες μας. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε στους χρήστες διαφημίσεις σχετικά με προϊόντα/υπηρεσίες που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους. Γίνεται επεξεργασία των συνηθειών περιήγησής σας στον διαδικτυακό μας τόπο και του τρόπου με τον οποίο έχετε χρησιμοποιήσει τις ιστοσελίδες μας και το app μας. Στη συνέχεια, βάσει αυτών των στοιχείων, λαμβάνετε διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, αν διαβάζετε πολλά άρθρα για ταξίδια, μπορεί να σας δείχνουμε περισσότερες ταξιδιωτικές διαφημίσεις. Στην περίπτωση της εξατομικευμένης ψηφιακής διαφήμισης δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες όπως το όνομά σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου σας.
Κάποια από τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των cookies (όπως ΙΡ) ενδέχεται να τα μοιραζόμαστε με τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν επισκέπτεστε κάποια άλλη ιστοσελίδα, μπορεί να λαμβάνετε διαφημίσεις, οι οποίες βασίζονται στην συμπεριφορά περιήγησης που είχατε κατά την επίσκεψη των δικών μας ιστοσελίδων. Αντίστοιχα, μπορεί, ενώ επισκέπτεστε τον δικό μας διαδικτυακό τόπο, να λαμβάνετε διαφημιστικό περιεχόμενο που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά/συνήθειές σας κατά την περιήγησή σας σε άλλες ιστοσελίδες. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η πώληση διαφημιστικού χώρου στον διαδικτυακό μας τόπο εξασφαλίζει την οικονομική μας βιωσιμότητα και μας επιτρέπει να σας παρέχουμε δωρεάν περιεχόμενο, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία μας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα μοιραζόμαστε με άλλους για διαφημιστικούς σκοπούς, αν δεν έχουμε την συγκατάθεσή σας. Τη συγκατάθεση αυτή την ανακαλείτε μέσω παραμετροποίησης την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανατρέχοντας στην πολιτική μας για τα cookies.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΑΡΘΡΑ
Όταν γράφετε προσωπικά σχόλια σε άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες, τα σχόλια που αναρτάτε και τα προσωπικά σας στοιχεία είναι προσβάσιμα στο κοινό και μπορεί να τεθούν υπό επεξεργασία από τρίτα μέρη τα οποία δεν γνωρίζουμε.  Δε φέρουμε καμία ευθύνη για το πώς θα διαχειριστούν οι λοιποί χρήστες τις πληροφορίες που σας αφορούν και τις οποίες εσείς δημοσιοποιείτε με τη συγκατάθεσή σας. Γι΄ αυτόν τον λόγο σας συνιστούμε κατηγορηματικά να είστε προσεκτικοί στα σχόλια και τις αναρτήσεις που θα κάνετε και να μη δημοσιοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
To ethermaikos διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter
Με τη βοήθεια της κάθε μίας από τις παραπάνω πλατφόρμες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε και τη φωτογραφία σας).
Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε.
Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας.
Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής μας για την προστασία δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική μας, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον κατάλληλο τρόπο (unlike, unfollow).
Σύμφωνα με αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρεία, ως διαχειρίστρια σελίδας (page) μέσω της οποίας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να θεωρηθεί από κοινού υπεύθυνος της επεξεργασίας με τον αντίστοιχο πάροχο. Η σχέση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων του επισκέπτη μέσω της σελίδας (page), όπως για παράδειγμα η ένδειξη like σε μία δημοσίευση. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του επισκέπτη, όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω. Η επιχείρηση ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους σκοπούς που θέτει (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες) και στον βαθμό που ασκεί έλεγχο στα δεδομένα σας. Αντιθέτως, δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Οι όροι χρήσης κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης όπου υποβάλλονται τα σχόλιά σας εφαρμόζονται κανονικά.
Με σκοπό τη διασφάλιση πληρέστερης προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων που επισκέπτονται τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηρούμε αυστηρά τις υποχρεώσεις μας που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί τμήμα της εσωτερικής μας πολιτικής για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των μέσων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων.
Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές.
Σημαντική σημείωση: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων αυτών από τις αντίστοιχες σελίδες τους.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS) ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων (hyperlink) εντός του ethermaikos παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους δικούς τους όρους χρήσης και προστασίας δεδομένων.
Το ethermaikos δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας που παρατίθεται με υπερσύνδεσμο.
Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων υπερσυνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις πολιτικές προστασίας δεδομένων όλων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

COOKIES
Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στο ethermaikos.
Σταθμίζοντας την υποχρέωσή μας να προστατεύουμε τα δεδομένα σας και τις ανάγκες του ethermaikos, αξιοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές με φειδώ, και με σκοπό να καταστήσουμε την περιήγησή σας άνετη και αποτελεσματική, και για να λάβουμε ορισμένες ανωνυμοποιημένες πληροφορίες σε σχέση με τις επισκέψεις σας.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κλπ) και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.
Συνεχίζοντας τη χρήση του ethermaikos χωρίς αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies εδώ (λινκ)

ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Το περιεχόμενοι και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς.
Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις την ηλικία σας, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από κηδεμόνα.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα σας, τα επεξεργαζόμαστε μόνο αν υπάρχει νομιμοποιητική βάση, όπως:
Συγκατάθεση: Όταν απαιτείται, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνον αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τον εκάστοτε σκοπό. Την συγκεκριμένη συγκατάθεση μπορείτε να την ανακαλέσετε όποτε θέλετε.
Έννομο συμφέρον της Εταιρείας: Η Εταιρεία μπορεί να έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η άσκηση του εννόμου συμφέροντος δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματά σας και στις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
Εκτέλεση σύμβασης: Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις.
Νομική υποχρέωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα γιατί μας το επιβάλλει μία εκ του νόμου υποχρέωσή μας.
Ζωτικά συμφέροντα: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.
Δημόσιο Συμφέρον: Εδώ η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων απαιτείται για την εκτέλεση καθήκοντος, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργάζεται εσωτερικά στην επιχείρηση μόνο το απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό αυτό προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται από όρο εμπιστευτικότητας.
Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας
με τρίτους για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα και για
να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας. Οι εν λόγω τρίτοι είναι: Συνεργαζόμενες εταιρείες για το σκοπό λειτουργίας/τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας μας πάροχοι υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για την παροχή σε εμάς μιας υπηρεσίας και για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων, πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να οργανώσουμε εκδηλώσεις, εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες, διαφημιστικές εταιρείες (βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο «Ψηφιακή Διαφήμιση».
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές για την εξυπηρέτηση νομίμων αξιώσεών μας και μόνo όταν το επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να τηρούμε τις διαδικασίες για την αποτροπή της παράνομης πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων. Τα μέτρα που λαμβάνουμε προβλέπουν διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας, τεχνικούς και φυσικούς μηχανισμούς περιορισμού πρόσβασης, καθώς και διαδικασίες ελέγχου παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να ολοκληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό μας, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ότι επιτρέπεται να διατηρηθούν ή αν τα χρειαζόμαστε, για να καλύψουμε και να εκπληρώσουμε νομικές μας αξιώσεις.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορούμε όποτε ζητήσετε να σας ενημερώσουμε για το αν και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, ποια ακριβώς δεδομένα σας τηρούμε, για πόσο χρονικό διάστημα και για το αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπή στοιχεία σας.
Δικαίωμα διαγραφής: Δικαιούστε να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των δεδομένων σας.
Δικαίωμα φορητότητας: Δικαιούστε να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυποεφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό με βάση τις διατάξεις του GDPR.
Δικαίωμα περιορισμού: Δικαιούστε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους.
Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα, όποτε θέλετε, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ανακαλέσετε τη σχετική συναίνεσή σας. Εμείς τότε θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε, οποτεδήποτε θελήσετε στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση hi@ethermaikos.gr.  Είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε άμεσα και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουμε το email και θα επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Αν το αίτημά σας είναι ασυνήθιστα μεγάλο και περίπλοκο, τότε, και μετά από ενημέρωσή σας, η απάντηση μπορεί να καθυστερήσει ακόμα εξήντα (60) ημέρες.
Κατά βάση η ικανοποίηση ενός αιτήματός σας είναι δωρεάν. Ωστόσο αν κάποιο αίτημα είναι φανερά αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, τότε μπορεί να επιβληθεί εκ μέρους μας ένα εύλογο τέλος, είτε να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δε συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
Για οποιοδήποτε ερώτημα ή ζήτημα αντιμετωπίζετε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας εκ μέρους μας, παρακαλούμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο hi@ethermaikos.gr .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση γύρω από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους εκ μέρους της επιχείρησης είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ, Ιωνίας 16, ΤΚ 57019, Περαία Θεσσαλονίκης, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: hi@ethermaikos.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Από καιρό σε καιρό, χρειάζεται να προσαρμόζεται το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά συνέπεια δικαιούμαστε να το αλλάξουμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι αν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας πάλι, θα πρέπει να διαβάσετε ξανά τις πληροφορίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κάθε τροποποίησή της καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε μας email στο hi@ethermaikos.gr