Back
INTERREG

Ο Δ. Θερμαϊκού συμμετέχει στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας – Βουλγαρίας INTERREG για βιώσιμες πόλεις

Διάρκεια ανάγνωσης: 4 λεπτά

Θέτοντας στο επίκεντρο τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων η Ευρωπαϊκή Ένωση προικοδοτεί την ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Οι εννέα προτάσεις του Δ. Θερμαϊκού.

Με επιχορηγήσεις ύψους 84 εκατομμυρίων ευρώ θα συνεχίσει το διασυνοριακό πρόγραμμα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας INTERREG και για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.

Η “οικογένεια” του INTERREG αποτελείται από Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν κοινές διασυνοριακές και διακρατικές προκλήσεις, να στηρίξουν συνέργειες μέσω κοινών εταιρικών σχημάτων και να εδραιώσουν δυνατές συνεργασίες με γνώμονα την ισόρροπη, οικονομική, κοινωνική και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυτή η πρωτοβουλία αναγνωρίζει την κλιματική αλλαγή ως μια από τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας, που απαιτεί καινοτόμες προσεγγίσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεών της.

Τη νέα προγραμματική περίοδο που διαρκεί από το 2021 – 2027 ο Δήμος Θερμαϊκού συμμετέχει ως εταίρος ενώ η Δημοτική Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει την υποβολή προτάσεων για να αναλάβει ως επικεφαλής ο Δήμος Θερμαϊκού ορισμένες πράξεις.

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τρία επιμέρους προγράμματα που αφορούν κυρίως την ανάπτυξη συστημάτων αναγνώρισης της κλιματικής αλλαγής, την κυκλική οικονομία καθώς επίσης και τη χάραξη μιας πορείας προς υπεύθυνες τουριστικές πρακτικές.

Μέχρι στιγμής ο Δήμος Θερμαϊκού έχει υποβάλει προτάσεις για τέσσερα έργα στο INTERREG:

1. ReWinT – Resource Wise Transition and Monitoring Initiative

Το έργο, στο οποίο ο Δήμος Θερμαϊκού αποσκοπεί να συμμετέχει ως επικεφαλής, θα διεξάγει έρευνα και ανάλυση για τον εντοπισμό των σημαντικότερων κινδύνων και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους, τα τρωτά σημεία και την έκθεση που σχετίζονται με το κλίμα.

Το REWINT θα αξιοποιήσει διάφορες πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων, κλιματικών μοντέλων και τοπικών επιτόπιων αξιολογήσεων και δεδομένων, για να εντοπίσει περιοχές και κοινότητες που κινδυνεύουν από κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, όπως πλημμύρες, ξηρασίες και κύματα καύσωνα.

2. SOLARISE – Solar Synergy: Empowering Resilience through Innovative Agro-PV Integration in Greece and Bulgaria

Το SOLARISE αποτελεί ουσιαστικά ένα έργο μέσα από το οποίο θα ανταλλαχθεί τεχνογνωσία μεταξύ των δύο χωρών ενώ παράλληλα Μέσω στοχευμένων πολιτικών παρεμβάσεων και στρατηγικών πρωτοβουλιών, το SOLARISE επιδιώκει να καθιερώσει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της γης, βελτιστοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αγροτικής βιωσιμότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας. Και σε αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Θερμαϊκού επιζητά να συμμετέχει ως επικεφαλής.

3. CultureScape – «Fostering Sustainable Tourism for Economic Growth, Social Inclusion, and Environmental Innovation

Το έργο CultureScape, στο οποίο ο Δήμος Θερμαϊκού αποσκοπεί να συμμετέχει ως επικεφαλής, στοχεύει να χαράξει μια πορεία προς υπεύθυνες τουριστικές πρακτικές που όχι μόνο αντιμετωπίζουν τον υπερτουρισμό αλλά και καταπολεμούν την επικείμενη κλιματική κρίση, ενισχύοντας μια αρμονική ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν αναδειχθεί ως μαγνήτες για τους τουρίστες που ελκύονται από την πλούσια ταπετσαρία της ιστορίας, του πολιτισμού και της φυσικής ομορφιάς που καθορίζει την περιοχή.

4. CRUFSS – Creating Resilient Urban Futures through Sustainable Solutions

Η ταχεία αστικοποίηση, σε συνδυασμό με ανεπαρκείς πρακτικές διαχείρισης υποδομών και πόρων, έχει οδηγήσει σε αυξημένη ρύπανση, καταστροφή οικοτόπων και ευπάθεια στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αναγνωρίζοντας αυτές τις προκλήσεις, το έργο Δημιουργία Ανθεκτικού Αστικού Μέλλοντος μέσω Βιώσιμων Λύσεων (CRUFSS) αναδεικνύεται ως μια κεντρική πρωτοβουλία με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των πιεστικών ζητημάτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε αστικές περιοχές πέρα από τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Το έργο CRUFSS στοχεύει στην αντιμετώπιση πολλών βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές, όπως: Υποβάθμιση του περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητα στην Κλιματική Αλλαγή και Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες.

Μπορείς να διαβάσεις:

Έρχεται το πρώτο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στον Δ. Θερμαϊκού

Post a Comment