Back
Τουριστικός Σύλλογος Δήμου Θερμαϊκού

Και εγένετο ο Τουριστικός Σύλλογος Δήμου Θερμαϊκού

Διάρκεια ανάγνωσης: 4 λεπτά

Στα σπαργάνα ο πρώτος αμιγώς τουριστικός σύλλογος στον Δήμου Θερμαϊκού.

Ο νεοσύστατος Τουριστικός Σύλλογος Δήμου Θερμαϊκού ξεκινάει την πορεία του με γνώμονα την ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιώντας την αυθεντικότητα του τόπου και τα ψηφιακά εργαλεία.

Πρωτεργάτες και εμπνευστές της παραπάνω προσπάθειας αποτελούν, οι Αστέρης Μπαλασάς και ο Δημήτρης Κύρκος οι οποίοι άμεσα ήρθαν σε επικοινωνία με ανθρώπους στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού. Οι αδερφοί Απόστολος και Χάρης Πορίδη καθώς και ο Θάνος Γιαννικόπουλος οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της φιλοξενίας, αγκάλιασαν αμέσως την ιδέα. Ο πρώτος κύκλος επαφών έκλεισε με την Βάσω Γαργαροπούλου η οποία δραστηριοποιείτε στον κλάδο της εστίασης.

Τα μέλη του Τουριστικού Συλλόγου κατά την επίσκεψη τους στο Δημαρχείο Θερμαϊκού. Από αριστερά: Βάλια Ματζάρη, Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου, Θάνος Γιαννικόπουλος, Χάρης Πορίδης, Θεόδωρος Τζέκος Δήμαρχος Θερμαϊκού, Απόστολος Πορίδης, Αστέρης Μπαλασάς, Γιώργος Κύρκος, Γιώργος Σαλπιγγίδης Αντιδήμαρχους Πολιτισμού-Τουρισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας

Ο πυρήνας του Τουριστικού Σύλλόγου Θερμαϊκού έχει προχωρήσει ήδη σε συνάντηση με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού Θεόδωρο Τζέκο, στον οποίον ανέλυσαν τους στόχους τους και τις προτεραιότητές τους. Ο Σύλλογος ολοκληρώνει την επίσημη σύσταση του με συμμετοχές  από επαγγελματίες στον κλάδου του τουρισμού.

 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι στόχοι του Συλλόγου:

1) Η διευκόλυνση του κάθε επισκέπτη -τουρίστα του Δήμου Θερμαϊκού σε θέματα διαμονής , σίτισης , ψυχαγωγίας εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Συλλόγου και των εκάστοτε γραφείων πληροφόρησης αυτού.

Μέσα επίτευξης του παραπάνω σκοπού είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η κατασκευή ιστότοπου (ηλεκτρονική σελίδα ) του Συλλόγου με αντικείμενο την τουριστική προβολή του Δήμου Θερμαϊκού , στον οποίο θα αναφέρονται α) προσβάσιμες παραλίες , (οργανωμένες ή μη) , β) επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό (καταλύματα , εστιατόρια κλπ) γ) ενημέρωση για πολιτιστικά δρώμενα και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες δ) οργάνωση δράσεων εθελοντισμού με αντικείμενο τον τουρισμό , το περιβάλλον κλπ ε)δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και χιλιομετρικές αποστάσεις κοντινών τουριστικών προορισμών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να διευκολύνει τον τουρίστα κατά την διαμονή του στον Δήμο Θερμαϊκού.

2) Η μελέτη τουριστικής πολιτικής και τουριστικών εφαρμογών και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την υιοθέτηση μέτρων και κανόνων με στόχο την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου.

3) Η ενεργός ανάμειξη του Συλλόγου στην τουριστική και εθνική προβολή του Δήμου Θερμαϊκού.

4) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των Μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστηρίξεως μεταξύ των Μελών του.

5) Η εκπροσώπηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των Μελών του Συλλόγου.

6) Η συμμετοχή σε οργανώσεις, συλλόγους επιμελητήρια, ενώσεις και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύλλογος.

7) Η παροχή επιστημονικής, οργανωτικής ή διοικητικής στήριξης και βοήθειας πάσης μορφής (τεχνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, οργανωτικές κ.λπ. ειδικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις) στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή που αφορούν ή/και συμβάλλουν στην προαγωγή του τουριστικού τομέα και των τουριστικών επιχειρήσεων μέσω των μελών του Συλλόγου.

8) Η θέσπιση κανόνων δεοντολογίας και συμπεριφοράς για την προστασία του καταναλωτή και τη διαφύλαξη του ποιοτικού επιπέδου των τουριστικών επιχειρήσεων και του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Μελών του Συλλόγου.

9) Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα του ανατίθεται με νομοθετική ή/και κανονιστική διάταξη.

Μπορείς να διαβάσεις:

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ ζητά η Επιτροπή Πρωτοβουλίας «Σώστε το Κάμπινγκ»

Post a Comment